Een zakelijk logische uitkomst zonder het persoonlijke uit het oog te verliezen

14 oktober 2021

Een vader op leeftijd is eigenaar van een stuk landbouwgrond van 3,5 hectare in Noord-Brabant. De grond is al meerdere generaties in de familie. Op een gegeven moment kostte de grond aan belasting meer dan het opbracht aan pacht. Reden om als familie in beraad te gaan. Ze vroegen advies aan Saltus Beheer.

Naast het financiële aspect speelde ook het beheer van het bezit en de administratieve rompslomp mee. Dochter Annelies: ‘Dat was de aanleiding dat mijn vader aan mijn broer en mij vroeg. Wat willen jullie op termijn eigenlijk met die grond? In de familie houden of verkopen? Ik stelde aan mijn ouders voor: laten we er iemand bijvragen. Via een zoekactie op internet stuitte ik op Saltus Beheer. Ik heb hen toen een mail gestuurd en kreeg al snel een reactie terug. Uit die reactie bleek de kennis van de materie. Het kwam heel gedegen en serieus over. Onze vraag aan Saltus Beheer was eigenlijk wat zijn de mogelijkheden van verkoop. Op de grond rustte een reguliere pachtovereenkomst. De pacht was volgens de norm vastgesteld, maar vanwege de vermogensheffing in box3 lever je daar eigenlijk zelfs op in. We hebben een goede relatie met de pachter en zijn familie. De pachter is ook op leeftijd. Reinoud Haaijer, rentmeester bij Saltus Beheer, fungeerde als onze adviseur en als schakel tussen ons en de pachter.

Gesprek over de toekomst

Met de pachter ging Reinoud een open gesprek aan over de toekomst om allereerst ook de reële waarde van de grond vast te kunnen stellen. En om samen met de familie het gesprek met de pachter aan te gaan over mogelijke verkoop. Maar het verschil tussen de door Saltus ingeschatte waarde van de grond en wat de pachter er voor over had, was te groot. ‘Als tussenoplossing is toen bedacht om het reguliere pachtcontract te beëindigen en de pacht voort te zetten via een geliberaliseerde pacht voor twee jaar. Daarmee is de pachtopbrengst veel hoger en is de grond na twee jaar pachtvrij. Op termijn betaalt het ingewonnen advies bij Saltus Beheer zich dan ook ruimschoots terug, maar het is niet onze intentie om de grond eerder van de hand te doen. En de boer kan zo zijn bedrijf afbouwen’, vertelt Annelies.

Persoonlijk en gedegen

‘Ik vond de samenwerking met Saltus Beheer heel plezierig. De persoonlijke benadering en begeleiding heb ik als heel prettig ervaren. Reinoud is eerst bij mijn ouders langs gegaan om het aan de tafel te spreken. Voor mij was het helemaal geen bekende materie, maar ik ben er zelf in gedoken en werd steeds enthousiaster over het onderwerp. Het is complex en kent veel dimensies. Reinoud maakte ruim tijd vrij om het uit te leggen. Met de pachter gaat het om een persoonlijke relatie van vele jaren. Daarnaast speelt het zakelijke ook een rol. Dat maakt het ingewikkeld. Hoe meer je bekend bent met de geschiedenis van de grond en de mensen, hoe meer je naar het persoonlijke kijkt. Je gunt het iemand om de laatste jaren op een goede manier af te sluiten. We hebben gekozen voor een zakelijk logische uitkomst en het persoonlijke niet uit het oog verloren’, blikt Annelies tevreden terug.