Het Drentse Landschap – bosperceel in goede handen

31 juli 2018

Begin juli vond een bijzondere overdracht plaats van bijna twee hectare bosgrond in Zuidwolde. De familie Fortuin schonk het jarenlange familiebezit aan Stichting Het Drentse Landschap.

Het familiebezit

Mevrouw Fortuin-Weitkamp besloot afstand te doen van de bospercelen omdat ze op leeftijd is en net als de volgende generatie elders in het land woonachtig is. Aanvankelijk wilde de familie de percelen verkopen, maar toen Het Drentse Landschap belangstelling toonde, besloot de familie het bos te schenken aan deze stichting. De stichting zet zich in voor behoud, bescherming en ontwikkeling van de natuur, het landschap en cultureel erfgoed van Drenthe. Ter herinnering aan het voormalig familiebezit en de schenking is er een bankje geplaatst langs het fietspad grenzend aan het bos met een gepaste inscriptie.

De notariële overdracht

Bij Het Notarieel in Kampen verrichtte notaris mr. A.C. Goedegebure de aktepassering. Pieter Fortuin was gevolmachtigde namens de familie. Hij was samen met zijn zus Tine aanwezig. Van de zijde van Het Drentse Landschap waren de rentmeester en beheermedewerker bij de ondertekening. Zij overhandigden aan de familie een boek. Hilda Duiven, Aspirant Rentmeester NVR bij Saltus Beheer, begeleidde de familie bij het proces. Zij bood een bos bloemen aan.

Aktepassering bij Het Notarieel te Kampen: Van links naar recht: Notaris Goedegebure, de rentmeester en beheermedewerker van Stichting Het Drentse landschap, Pieter Fortuin en Tine Fortuin.