Daling grondprijs landbouwgrond zet door

19 september 2019

Daling grondprijs zet door. In het tweede kwartaal daalde de gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland verder: van € 63.000 per ha in het eerste kwartaal tot € 58.200 per ha in het tweede kwartaal (-7,6%). Deze prijs ligt 4,4% lager dan de prijs van € 60.900 per ha over heel 2018. Ook is 22% minder grond verhandeld dan in hetzelfde kwartaal een jaar daarvoor, respectievelijk 7.100 ha en 9.100 ha.

Prijzen van bouwland en grasland

De gemiddelde prijs van grasland nam in het tweede kwartaal van 2019 met 6% af: van € 58.100 (eerste kwartaal 2019) tot € 54.700 per ha (figuur 1). Die prijs is ruim 2% lager dan de gemiddelde prijs van € 56.000 per ha over heel 2018.

Ook de gemiddelde prijs van bouwland ligt lager: € 65.700 per ha tegen € 72.000, een afname van 9%. Afgezet tegen heel 2018 – gemiddeld € 68.900 per ha – ligt de gemiddelde prijs van bouwland in het tweede kwartaal bijna 5% lager. De gemiddelde prijs van snijmaisland daalde in het tweede kwartaal van 2019 met 4% tot € 60.800 per ha.

Daling grondprijs overzicht

Figuur 1 Prijs (€/ha) onverpacht gras- en bouwland en totaal (gras-, bouw- en maisland samen), 2016Q3 -2019Q2 (per kwartaal)
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research

Grondmobiliteit Nederland

Figuur 2 Grondmobiliteit (ha) agrarische grond in Nederland, 2016Q3-2019Q2 (per kwartaal)
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Overzicht landsdelen

De regionale verscheidenheid in de agrarische grondmarkt ziet u aan de hand van landsdelen. Landsdeel Zuid kent meestal de hoogste gemiddelde grondprijs (zie figuur 3), in 2018 lag deze 16% boven het Nederlandse gemiddelde. In landsdeel Noord is de landbouwgrond het laagst geprijsd; in 2018 lag deze 12% onder het landelijk gemiddelde.

Ook was de daling van de grondprijs terug te zien in de landsdelen. De gemiddelde agrarische grondprijs nam in landsdeel Noord in het tweede kwartaal van 2019 met 12% af: van € 55.900 tot € 49.100 per ha. In landsdeel Oost daalde de gemiddelde agrarische grondprijs in die periode met 4%: van € 63.400 tot € 61.100 per ha. In landsdeel West bleef de gemiddelde grondprijs vrijwel gelijk: € 59.600 tegen € 59.300 per ha in het eerste kwartaal. En in landsdeel Zuid daalde de gemiddelde grondprijs met 6%: van € 72.300 tot € 67.900 per ha. Zie kaart 1 en figuur 3.

Overzicht regio's Nederland

Kaart 1 Agrarische grondprijs (€/ha) en mobiliteit (ha) per landsdeel vergeleken met het totale areaal cultuurgrond, 2e kwartaal 2019
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

grondprijs regio's 

Figuur 3 Prijs (€/ha) onverpacht agrarische grond (gras-, bouw- en maisland samen) naar landsdeel 2016Q3-2019Q2 (per kwartaal)
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.