Cijfers agrarische grondmarkt vierde kwartaal 2021 bekend

26 januari 2022

Cijfers agrarische grondmarkt vierde kwartaal 2021 bekend

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland bedroeg in het vierde kwartaal van 2021  € 70.000,-  per ha. Dat maakte het Kadaster en Wageningen Economic Research bekend. Dit is een toename van 4,3% ten opzichte van de prijs in het derde kwartaal van 2021.

De gemiddelde landelijke grondprijs lag in 2021 op € 67.100,- per ha. Dit is 5,5% hoger dan in 2020 (€ 63.600,- per ha).

Stijging prijs bouw- en grasland

De gemiddelde prijs van bouwland bedroeg in het vierde kwartaal € 77.000,- per ha. Over geheel 2021 steeg de gemiddelde prijs met 3,6% naar € 74.400,- per ha ten opzichte van 2020 met € 71.800,- per ha.

Ook de prijs voor grasland is gedurende 2021 gestegen. De prijs is in het vierde kwartaal met maar liefst 8% gestegen ten opzichte van het derde kwartaal tot € 64.800,- per ha. De gemiddelde prijs voor grasland over het hele jaar 2021 bedroeg € 62.000,- per ha. Dit is een toename van 6% ten opzichte van 2020. De gemiddelde prijs  in 2020 bedroeg € 58.400,- per ha.

In het laatste kwartaal van 2021 is 9% minder grond verhandeld dan in het voorgaande jaar. In het vierde kwartaal van 2021 werd 9.900 ha grond verhandeld. Totaal is in 2021 30.900 ha grond van eigenaar gewisseld. Dit komt neer op een daling van 1,6% te opzichte van 2020 met 31.400 ha. Het verhandelde areaal afgezet tegen het totale areaal landbouwgrond, bedroeg in 2021 1,71%.

Overzicht landsdelen

In 2021 laat landsdeel Zuid de hoogste gemiddelde grondprijs zien. Met € 75.300,- per ha ligt deze prijs 13% boven het Nederlandse gemiddelde. Landsdeel Noord is met € 61.700,- per ha over het algemeen het laagste geprijsd, deze prijs ligt over geheel 2021 12% over het landelijk gemiddelde.

In het vierde kwartaal laten de landsdelen de volgende verschillen zien ten opzichte van het derde kwartaal. In Landsdeel Noord zien wij een stijging van 18%, Oost een daling van bijna 2%, West een stijging van 8% en in Zuid een daling van 6%.

Bron: Kadaster