Cijfers agrarische grondmarkt vierde kwartaal 2017 bekend

14 februari 2018

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland bedroeg in het vierde kwartaal van 2017 61.200 euro per ha. Dat maakte het Kadaster en Wageningen Economic Research bekend. Hoewel dit bedrag lager is dan het derde kwartaal, is het toch een toename van 6% ten opzichte van de prijs in het eerste half jaar van 2017. In het derde kwartaal werd een relatief groot areaal bouwland in de IJsselmeerpolders tegen een vrij hoge prijs overgedragen. Dit had een sterke prijsstijging tot gevolg.

 

De gemiddelde landelijke grondprijs lag in 2017 op 59.500 euro per ha. Dit is bijna 3 procent hoger dan in 2016.

Stijging prijs bouw- en grasland

De prijs van bouwland bedroeg in de eerste helft van 2017 62.000 euro per ha en is gestegen tot 65.500 euro per ha in het vierde kwartaal. Deze stijging vond voornamelijk plaats in het derde kwartaal, vanwege de bouwlandtransacties in de IJsselmeerpolders. Met 65.500 euro per ha, is de prijs vrijwel gelijk gebleven aan het jaar 2016.

Ook de prijs voor grasland is gedurende 2017 gestegen. De prijs is in het vierde kwartaal met 4 procent ten opzichte van het derde kwartaal gestegen tot 57.900 euro per ha. De gemiddelde prijs voor grasland over het hele jaar 2017 bedroeg 55.500 euro. Dit is een toename van 5 procent ten opzichte van 2016. In dit jaar bedroeg de gemiddelde prijs 52.800 euro per ha.

Minder grond verhandeld

In het laatste kwartaal van 2017 is 12 procent minder grond verhandeld dan in het voorgaande jaar. In het vierde kwartaal van 2016 werd 11.900 ha grond verhandeld en in het laatste kwartaal van 2017 was dit 10.500 ha. In het hele jaar 2017 is 34.300 ha grond verhandeld. Dit komt ongeveer overeen met het aantal ha grond dat in 2016 is verhandeld. Het verhandelde areaal afgezet tegen het totale areaal landbouwgrond, bedroeg in 2017 1,9 procent.

Bron: Kadaster