Anton Brummel binnenkort beëdigd rentmeester NVR

13 oktober 2021

Anton Brummel (25), sinds 2019 werkzaam bij Saltus Beheer, heeft de procedure voor het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) afgerond. Sinds 16 september is hij volwaardig rentmeester NVR en op 3 november wordt hij officieel beëdigd als rentmeester NVR op kasteel Groeneveld in Baarn.

Sinds april 2020 was Anton al aspirant lid rentmeester van de NVR. Tijdens het aspirant lidmaatschap moet voldoende werkervaring en vakkennis worden opgebouwd om beëdigd rentmeester te kunnen worden. ‘Met de vakkennis zat het wel goed, want ik hoefde geen extra modules te volgen. In mijn geval ging het vooral om het opdoen van werkervaring. Mijn collega rentmeesters hebben me goed geholpen om aan de benodigde werkervaring te kunnen voldoen, zodat mijn aspirant lidmaatschap recent omgezet is in een volwaardig lidmaatschap. Met name wat betreft onderhandelen heb ik stappen gezet. Ik heb ook gemerkt dat me dat goed ligt. Ik hou van het spel en de sensatie die dat met zich meebrengt’, vertelt Anton.

Feedback en tips

Ook maakte Anton sprongen wat betreft probleemoplossend vermogen en zijn adviserende rol bij diverse pachtzaken voor opdrachtgevers: ‘Belangrijk is dat je vanaf het begin helder hebt om wie en waarover het gaat en dat je het dossier goed op orde houdt. Dossieropbouw is heel belangrijk. Natuurlijk heb je daarnaast ook basiskennis in je hoofd. Bij het bellen is het belangrijk om de vraagstelling concreet te hebben en goed de belangen van de wederpartij af te tasten. Mijn collega’s hielpen me ook met feedback en tips. Hoewel ik af en toe best eigenwijs kan zijn, heb ik ook echt iets met hun adviezen gedaan. Ook dat hoort bij het leerproces.’

Vanaf 3 november mag Anton zich beëdigd NVR rentmeester noemen.