Agrarische grondprijzen eerste kwartaal 2023

26 april 2023

Het Kadaster heeft in samenwerking met het Wageningen Economic Research de grondprijzen over het eerste kwartaal van 2023 bekend gemaakt.

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland kwam in het 1e kwartaal van 2023 uit op € 79.000,- per ha. Dit is een stijging van 3% ten opzicht van het 4e kwartaal van 2022, toen bedroeg de gemiddelde grondprijs € 77.100,- per ha. De grondprijs is daarmee 8,2% boven de gemiddelde grondprijs over 2022 van € 73.400 per ha.

Bouwland en grasland

De gemiddelde prijs voor bouwland is in het eerste kwartaal gestegen met 3,7% naar € 92.200 per ha. De gemiddelde prijs bedroeg in 2022 € 84.500 per ha, maar liefst een stijging van 9,1%. De gemiddelde prijs van grasland is in het eerste kwartaal van 2023 gedaald naar € 68.800 per ha (-0,6%).  Dat is 3,9% meer dan de gemiddelde prijs van grasland over heel 2022 van € 66.200 per ha.

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research

Grondmobiliteit

In het eerste kwartaal is er 6.300 ha landbouwgrond in andere handen overgegaan. Dit is 20% (ca.1.600 ha) minder dan in hetzelfde kwartaal van 2022. Als we kijken naar de laatste vier kwartalen (2022Q2 tot en met 2023Q1) is in totaal 29.300 ha grond in andere handen overgegaan. Dat is 2.000 ha (6%) minder dan in dezelfde periode een jaar eerder (2021Q2-2022Q1).

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research

Grondprijzen

Ook zijn er grote verschillen te zien in grondprijzen per ha. Fryslân heeft de laagste grondprijs met zo’n € 57.700,- per ha, in Flevoland bedraagt de grondprijs € 106.600,- per ha. Stijgers in het eerste kwartaal zijn de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland met respectievelijk 3% en 4%. Daler in het eerste kwartaal is de provincie Groningen met -5% naar € 67.285 per ha.

Het hele artikel kunt u hier lezen op de site van het Kadaster

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research