Agrarische grondprijs stijgt licht, handel daalt sterk

11 februari 2020

Over heel 2019 kwam de grondprijs uit op € 61.900, iets hoger (1,6%) dan in 2018 (€ 60.900 per ha). In het vierde kwartaal van 2019 steeg de gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland naar € 64.700 per ha. Dat is 4% hoger dan de prijs van € 62.200 per ha in het derde kwartaal.

In het vierde kwartaal van 2019 is 17% minder grond verhandeld dan in hetzelfde kwartaal een jaar daarvoor, respectievelijk 9.500 ha en 11.400 ha. In heel 2019 ging in totaal 29.400 ha grond in andere handen over. Dat is veel minder dan in 2018 én 2017, toen 35.600 ha en 34.400 ha is overgedragen. De relatieve grondmobiliteit – de verhandelde oppervlakte afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – nam af van 2,0% in 2018 tot 1,7% in 2019.

Grondmobiliteit

De grondmobiliteit nam in landsdeel Noord met 22% af: van 9.400 ha in 2018 tot 7.300 ha in 2019. In landsdeel Oost: van 10.300 ha in 2018 tot 9.000 ha in 2019 (-13%). In landsdeel West: van 4.900 ha in 2018 tot 3.600 ha in 2019 (-27%) Het verhandeld areaal landbouwgrond daalde in landsdeel Zuid met 14%: van 11.000 ha in 2018 tot 9.500 ha in 2019.

Figuur 2 Grondmobiliteit (ha) agrarische grond naar landsdeel, 2017Q1-2019Q4 (per kwartaal)
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

 Prijzen van bouwland en grasland

De gemiddelde prijs van bouwland daalde in het vierde kwartaal van 2019 licht tot € 73.000 per ha. De gemiddelde prijs van grasland nam met 6% toe tot € 57.000 per ha. De prijs van snijmaisland nam af tot € 66.300 per ha, 2,5% minder dan in het derde kwartaal (€ 68.000 per ha).

Figuur 1 Prijs (€/ha) onverpacht gras- en bouwland en totaal (gras-, bouw- en maisland samen), 2017Q1-2019Q4 (per kwartaal).
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Regionale verschillen grondprijzen

Landbouwgrond in landsdeel Noord is over het algemeen het laagst geprijsd; over heel 2019 lag deze 12% onder het landelijk gemiddelde. Landsdeel Zuid kent de hoogste gemiddelde grondprijs; in 2019 lag deze 15% boven het Nederlandse gemiddelde. De gemiddelde agrarische grondprijs steeg in landsdeel Noord in het vierde kwartaal van 2019 het hardst met 13%: van € 53.700 in het derde kwartaal van 2019 tot € 60.600 per ha. Over heel 2019 komt de gemiddelde prijs in Noord uit op € 54.600 euro per ha, in Oost op € 63.400 per ha, in West op € 57.200 per ha en in Zuid € 71.100 per ha.

Figuur 3 Prijs (€/ha) onverpacht agrarische grond (gras-, bouw- en maisland samen) naar landsdeel, 2017Q1-2019Q4 (per kwartaal)
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research
.

Kaart 1 Agrarische grondprijs (€/ha) en mobiliteit (ha) per landsdeel vergeleken met het totale areaal cultuurgrond, 4e kwartaal 2019
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.