Agrarische grondprijs landbouwgrond ontwikkeling 2e kwartaal 2021

18 augustus 2021

Daling grondprijs landbouwgrond

Agrarische grondprijs

In het tweede kwartaal daalde de gemiddelde agrarische grondprijs landbouwgrond in Nederland: van € 67.400 per ha in het eerste kwartaal tot € 63.500 per ha in het tweede kwartaal (-5,8%). Deze prijs is vrijwel gelijk aan de gehele gemiddelde grondprijs over 2020 ( € 63.600,- ha.). Dat blijkt uit de rapportage van het Kadaster over het tweede kwartaal.

In totaal werd er 7.200 ha landbouwgrond verhandeld in het 2e kwartaal van 2021. Dit is een daling van ruim 5% ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

Grondmobiliteit

Mobiliteit agrarische grond (ha) naar landsdeel, 2018Q3-2021Q2 (per kwartaal)
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Prijzen van bouwland en grasland

Ook is er een daling te zien in de gemiddelde prijs voor bouwland en grasland. De gemiddelde prijs van grasland nam in het tweede kwartaal van 2021 met 5% af en kwam uit op € 59.600,- ha. (figuur 1). De gemiddelde prijs voor bouwland kwam in het tweede kwartaal uit op € 69.800,- ha.

Prijs (€/ha) onverpacht gras- en bouwland en totaal (gras-, bouw- en maisland samen), 2018Q3-2021Q2 (per kwartaal).
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

De gemiddelde prijs van snijmaisland bleef in het tweede kwartaal nagenoeg gelijk met € 66.800,- ha. Deze prijs ligt zo’n € 1.000 hoger dan een jaar geleden.

Overzicht landsdelen

De regionale verscheidenheid in de agrarische grondmarkt ziet u aan de hand van landsdelen. Landsdeel Zuid kent meestal de hoogste gemiddelde grondprijs (zie figuur 3), in 2020 lag deze 14% boven het Nederlandse gemiddelde. In landsdeel Noord is de landbouwgrond het laagst geprijsd; in 2020 lag deze 11% onder het landelijk gemiddelde.

In landsdeel Noord steeg de grondprijs in het tweede kwartaal van 2021 met 1% naar € 59.700,- ha. In landsdelen Oost, West en Zuid namen de grondprijs af. In landsdeel Oost nam de prijs  in het tweede kwartaal af met 8% tot een gemiddelde van € 63.700,- ha. In landsdeel West daal de prijs het sterkst met 12% naar € 62.000,- ha. Landsdeel Zuid laat in het tweede kwartaal een daling zien van 3% naar € 73.000,- ha.

Agrarische landbouwprijs

Prijs (€/ha) onverpacht agrarische grond (gras-, bouw- en maisland samen) naar landsdeel, 2018Q3-2021Q2 (per kwartaal).
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.