Agrarische grondprijs 4e kwartaal 2022

01 februari 2023

Het Kadaster heeft in samenwerking met Wageningen Economic Research de grondprijsontwikkeling over het 4e kwartaal 2022 bekend gemaakt.

In het 4e kwartaal is de agrarische gemiddelde grondprijs 2,5% hoger uitgekomen op een bedrag van        € 77.100,- per ha.

Prijzen van bouwland en grasland

De prijzen van bouwland en grasland zijn in het 4e kwartaal gestegen met ruim 3% naar respectievelijk      € 88.900,- per ha en € 69.200,- per ha. Over geheel 2022 lag de gemiddelde grondprijs van bouwland op    € 84.500,- per ha, wat een toename is van 7,6% ten opzicht van 2021. Voor grasland bedraagt de gemiddelde prijs € 66.200,- wat een toename is van 4,7%.

Figuur 1 agrarische grondprijs naar grondgebruik.

Grondmobiliteit

Totaal werd er in het 4e kwartaal 11.000 ha landbouwgrond verhandeld, dit is 1400 ha (15%) meer dan in hetzelfde kwartaal van 2021. In 2022 is in totaal 30.800 ha grond verhandeld, dat is 6% minder dan in 2021.

Figuur 2 Mobiliteit agrarische grond (ha) per kwartaal

Overzicht 4e kwartaal

Het 4e kwartaal geeft grote verschillen weer. In Fryslân was de gemiddelde agrarische grondprijs € 56.800,- per ha. voor Flevoland was dit € 153.800,-per ha, voor Gelderland € 65.800,- per ha en voor Zeeland          € 85.200,- per ha.

Kaart 1 Agrarische grondprijs 4 kwartaal per provincie

Sterkste stijgers in het 4e kwartaal waren de provincies Utrecht met 5%, Zeeland met 8% en Limburg met 6%. Een daling was de zien in de provincies Gelderland met 3% en Zuid-Holland met 2%.

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research