Agrarische grondprijs 2e kwartaal 2022

27 juli 2022

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland kwam in het 2e kwartaal van 2022 uit op € 69.000,- per ha. Dit is een daling van 3,6% ten opzicht van het 1e kwartaal van 2022, toen bedroeg de gemiddelde grondprijs € 71.600,- per ha. De grondprijs is daarmee vrijwel gelijk aan de gemiddelde grondprijs van    € 69.400,- over het 2021.

Bouwland en grasland

De gemiddelde prijs voor bouwland is in het tweede kwartaal gedaald met 4,3% naar € 78.400,- per ha. Hiermee blijft de prijs bijna gelijk aan het gemiddelde over 2021, € 78.500,- per ha. Ook is in het tweede kwartaal de gemiddelde prijs voor grasland gedaald met 1,7% naar € 63.600,- per ha. Ten opzichte van geheel 2021 is deze prijs nagenoeg gelijk gebleven.

Figuur 1 Prijs (euro/ha) onverpachte agrarische grond naar grondgebruik
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research

Grondmobiliteit

In het 2e kwartaal van 2022 is er ruim 800 ha minder landbouwgrond verhandeld. In totaal ging er in dit kwartaal 7.100 ha over in andere handen, dit is 10% minder dan in hetzelfde kwartaal van 2021. Als we kijken naar de laatste vier kwartalen van 2021Q3 tm 2022Q2 is er in totaal 30.500 ha grond verhandeld.    Dit is 4.000 ha (12%) minder dan in dezelfde periode een jaar daarvoor.

Figuur 2 Grondmobiliteit (ha) agrarische grond per kwartaal. Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research

Grondprijzen

Op provinciaal niveau lopen de gemiddelde prijzen uiteen in het tweede kwartaal. In Fryslân bedroeg deze € 53.300,- per ha. en in Flevoland € 142.700,- per ha. Voor Utrecht was dit in het tweede kwartaal       € 65.000,- per ha, voor Noord-Holland bedroeg de gemiddelde grondprijs € 82.900,- per ha.

De stijgers van de gemiddelde grondprijs in het tweede kwartaal vinden wij met name in Flevoland 6%, Noord-Holland met een stijging van 7% en Drenthe met 4%. De gemiddelde grondprijzen in Gelderland en Overijssel zijn met 1 á 2% gestegen.

Kaart  Grondprijzen per provincie in 2022-Q2
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research