Agrarische grondprijs 1e kwartaal 2022

02 mei 2022

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland kwam in het 1e kwartaal van 2022 uit op € 71.600 per ha. Dit is een daling van 1% ten opzicht van het 4e kwartaal van 2021, toen bedroeg de gemiddelde prijs € 72.300,- per ha. Als we dit getal echter tegen de cijfers van 2021 zetten, is dit een stijging van 3,2% (€ 69.400,- per ha.)

Bouwland en grasland

De gemiddelde prijs voor bouwland is in het eerste kwartaal licht gestegen. De gemiddelde prijs van bouwland steeg in het eerste kwartaal van 2022 naar € 81.900,- per hectare. Dit is een toename van 1,1%. Deze prijsstijging is maar liefst 4,3% boven de gemiddelde prijs over heel 2021 (€ 78.500,- per ha.).

De gemiddelde prijs voor grasland geeft in het eerste kwartaal van 2022 een daling weer van 2,7% naar € 64.700,- per ha. Ten opzichte van geheel 2021 is dit een stijging van 2,4% (€ 63.200,- per ha.)

Grondprijzen per kwartaal

Figuur 1 Prijs (€/ha) onverpacht gras- en bouwland en totaal (gras-, bouw- en maisland samen), 2017Q3-2020Q2 (per kwartaal). Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Grondmobiliteit

In het eerste kwartaal van 2022 is er 1.500 ha minder landbouwgrond verhandeld, totaal ging er in het eerste kwartaal 8.300 ha over in andere handen, dit is 15% minder dan in hetzelfde kwartaal van 2021. Als we kijken naar de laatste vier kwartalen van 2021Q2 tm 2022Q1 is er in totaal 32.500 ha grond verhandeld. Dit is bijna 4.600 ha (12%) minder dan in dezelfde periode een jaar daarvoor. In Drenthe, Zuid-Holland en Zeeland is de grondmobiliteit gestegen. Zeeland blijft met 1,44% nog wel ruim onder het landelijke gemiddelde van 1,80%.

Figuur 2 Grondmobiliteit (ha) agrarische grond per kwartaal Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research

Grondprijzen

Op provinciaal niveau lopen de gemiddelde prijzen uiteen in het eerste kwartaal. In Fryslân bedroeg deze € 53.000,- per ha. en in Flevoland € 134.200,- per ha. Voor Utrecht was dit in het eerste kwartaal € 64.000,- per ha, en voor Zeeland bedroeg de gemiddelde grondprijs € 79.600,- per ha.

De stijgers van de gemiddelde grondprijs in het eerste kwartaal vinden wij met name in het noorden in Groningen met een stijging 15%, Utrecht met een stijging van 3% en in Zeeland steeg de prijs met bijna 8%.

 

Gemiddelde grondprijs Q1 NL

Bron: Kadaster