• Slim beheer van uw landerijen
  • Beheer

Beheer

Saltus Beheer is specialist in het beheren van onroerend goed in het Randstedelijk en landelijk gebied. Wij doen dat in de breedste zin van het woord. Onze dienstverlening omvat een uiteenlopend takenpakket waarbij Saltus Beheer ‘als verantwoordelijke zorg draagt voor’ het onroerend goed van haar opdrachtgevers.

Geheel naar wens van de klant zorgt Saltus Beheer voor:

  • juridisch minst risicovolle en economisch meest voordelige afspraken met gebruikers/pachter van de gronden en gebouwen;
  • een correcte vastlegging en bewaking van afspraken in een digitale contractadministratie;
  • het innen van de gelden en voorfinancieren van beheerskosten en de verwerking daarvan in een overzichtelijke financiële administratie;
  • een goede presentatie van uw onroerend goed door selectie van betrouwbare gebruikers en frequente controles door het bezoeken van het onroerend goed;
  • adequate oplossingen bij calamiteiten;
  • prettige communicatie en volledige informatievoorziening betreffende het onroerend goed via halfjaarlijkse financiële rapportages en jaarrapportages van alle activiteiten omtrent het object.

Naar wens kan het takenpakket uitgebreid worden. Door het inschakelen van Saltus Beheer voor het beheer van onroerend goed geeft u een tijdrovende en specialistisch taak in handen van een professionele partij. Veel gemeenten, ontwikkelaars en particuliere bezitters van onroerend goed gingen u voor. U kunt hun ervaringen op deze website lezen.

Algemene voorwaarden
Meest gestelde vragen

Pacht en Beheer

Ik wil landbouwgrond kopen/pachten. Waar kan ik terecht?

U kunt zich onder andere via pachtgrond.nu, het online platform voor pachtgrond, inschrijven als geïnteresseerde in pachtgrond. Bij aankoop van grond helpt Saltus Beheer u graag zoeken binnen haar uitgebreide netwerk in de agrarisch markt naar een geschikt perceel.

Hoe geef ik elke agrariër een gelijke kans op pachtgrond?

U kunt er voor kiezen om de pachtgronden in de markt te zetten via een inschrijving. Hierdoor geeft u elke agrariër een kans op de grond. Saltus Beheer ontwikkelde hiervoor de Pachttender, waarmee wij de gehele inschrijf- en uitgifteprocedure voor u verzorgen.

Hoe vind ik een geschikte pachter voor mijn landbouwgronden?

Saltus beheer beschikt als enige rentmeester in Nederland over een pachtgrondzoekers bestand. Landelijk hebben zich circa 1.300 agrariërs ingeschreven. Voor elk gebied weet Saltus Beheer een goede pachter.

Ik heb grond geërfd, wat nu?

Het kan noodzakelijk zijn dat u de grond laat taxeren. Daarnaast biedt Saltus Beheer de mogelijkheid de gronden voor u te verpachten. Ook kunt u besluiten de grond te verkopen. De rentmeesters zijn u graag van dienst.

Wat zijn de risico’s van mondelinge pachtafspraken?

Als u pachtafspraken niet in een correct opgestelde pachtovereenkomst heeft vastgelegd dan loopt u het risico dat een pachter niet van het land af gaat wanneer u dat wilt. De pachter kan pachtvastlegging claimen bij de Pachtkamer met alle gevolgen van dien zoals een eeuwig durende pacht en een daling van de marktwaarde van de grond door deze reguliere pacht.

Ik wil mijn grond voor korte duur in gebruik geven. Welke overeenkomst is geschikt?

Wilt u volledige vrijheid dan is een bruikleenovereenkomst een optie. U ontvangt dan echter geen inkomsten. Geliberaliseerde pacht is de beste optie indien u een oogstseizoen kunt overzien. Deze gebruiksvorm levert ook inkomsten op. Vraag Saltus Beheer wat in uw situatie de beste optie is.

Hoeveel pacht kan ik voor landbouwgrond vragen?

De pachtprijs van grond hangt van verschillende omstandigheden af. De pachtvorm, locatie en kwaliteit van de grond zijn bepalend. Bij reguliere pacht zit de pachtprijs aan normen verbonden. Bij geliberaliseerde pacht is de prijs vrij overeen te komen. Vraag de actuele prijzen in uw regio bij de rentmeester van Saltus Beheer.

Wellicht ook interessant voor u

Mailchimp

Geen ontwikkeling missen? Meld je aan voor onze updates