Recreatieobject Sellingen – perceel 88

Beschikbaar

13 februari 2023

Het eigendom bestaat uit een recreatieve ontwikkellocatie van circa 4,7 hectare ten behoeve van de realisatie van een 20-tal recreatieverblijven. Het geheel is in een natuurlijke omgeving gelegen aan de Beetserweg op 4 kilometer van Sellingen (provincie Groningen). In de brochure vindt u meer informatie over het object en de verkoopvoorwaarden.

Het perceel is rechtstreeks ontsloten op de openbare weg en toegankelijk middels een asfaltweg.

De recreatieve ontwikkellocatie heeft een oppervlakte van 46.930 m² en is kadastraal bekend als gemeente Vlagtwedde, sectie S, nummer 88. Het perceel bestaat grotendeels uit een bosopstand.

De gemeente Westerwolde heeft voor dit perceel een onherroepelijke omgevingsvergunning afgegeven voor de bouw van 20 recreatieverblijven. Koper verplicht zich jegens Staatsbosbeheer om de bouw van 20 recreatieverblijven te realiseren conform de voorwaarden zoals opgenomen in de vergunning, om er zorg voor te dragen dat uiterlijk binnen 9 maanden na het moment van het passeren van de akte wordt aangevangen met de feitelijke realisatie van de bebouwing, en om architectenbureau Vector-i te betrekken bij de uitwerking van het Ontwerp, de begeleiding tijdens werkvoorbereiding en de bouwbegeleiding tijdens uitvoering.

Aan de noordzijde van het perceel is een vennetje aanwezig van circa 9.500 m². De koper van dit object wordt verantwoordelijk voor het onderhouden en het in stand houden ervan. Staatsbosbeheer zal daarom in de akte van levering een kwalitatieve verplichting opnemen. Dit perceelgedeelte kan niet worden benut voor bebouwing.

Aanvaarding   :           In overleg

Bezichtiging    :           In overleg

Vraagprijs       :           Nader overeen te komen

Download de brochure voor meer informatie:

Verkoopbrochure Sellingerbeetse perceel 88

Contact opnemen

Contact Formulier