Percelen landbouwgrond te Schalkwijk

Verkocht

28 maart 2023

Het object betreft een drietal clusters thans in gebruik als grasland en deels maisland met een oppervlakte van in totaal 06.73.71 hectare, kadastraal bekend als gemeente Houten, sectie I, nummers 723, 724, 1602 en sectie K, nummer 599. In bijlage 1 is een overzichtskaart van de percelen weergegeven en per object een detailkaart.

De clusters zijn gelegen binnen het agrarisch poldergebied Eiland van Schalkwijk ten zuiden van Houten, tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek in de provincie Utrecht. Vanaf de A27, afslag Houten (29) is het circa tien autominuten rijden. De percelen hebben allemaal een eigen ontsluiting aan de openbare weg.

Percelen – Clusters

Het object bestaat uit de volgende percelen met bijbehorende oppervlakten. Sommige percelen vormen samen een cluster. Verkoop kan per cluster plaatsvinden maar kan ook uit een combinatie van clusters beslaan.

GemeenteSectieNummerOpp. (ha)Cluster
HoutenI7230,8830A
HoutenI7242,2205A
HoutenI16022,3460B
HoutenK5991,2876C

Bodemtype

De percelen bestaan uit kleigrond (bron: Alterra).

Bestemming:

PerceelBestemming
Houten, sectie I nummer 723Enkelbestemming – Agrarisch en de Dubbelbestemming Waarde – Landschap 3.
Houten, sectie I nummer 724Enkelbestemming – Agrarisch en de Dubbelbestemming Waarde – Landschap 3 en Waarde Cultuurhistorie alsmede Waarde – Archeologie 3,
Houten, sectie I nummer 1602Enkelbestemming – Agrarisch en de Dubbelbestemming Waarde – Landschap 3 en Waarde Cultuurhistorie.
Houten, sectie K nummer 599Enkelbestemming – Agrarisch en de Dubbelbestemming Waarde – Landschap 3 en Waarde Archeologie 3.

Het bestemmingsplan ‘Eiland van Schalkwijk’ is vastgesteld op 30 augustus 2017 door de gemeente Houten.

Meer informatie omtrent de bestemmingen is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gebruik

De percelen zijn in gebruik, als blijvend grasland, bij bedrijfsmatige agrariërs middels een kortlopende geliberaliseerde pachtovereenkomst tot 31 december 2023.

Jacht

Het jachtrecht is niet verhuurd.

Herinrichtingsrente en waterschapslasten

Het perceel 1602 is belast met herinrichtingsrente € 4,30 eindjaar 2028, het perceel 599 is belast met herinrichtingsrente € 2,38 eindjaar 2028.

De jaarlijkse waterschaplasten bedragen € 108,62 per hectare (prijspeil 2023 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden/BhgU).

Zakelijke rechten

Op het perceel 724 is een recht van uitweg gevestigd ten behoeve van de percelen kadastraal bekend als gemeente Houten, sectie I, nummers 715, 716, 725, 732, 733 en 1592.

Ten behoeve van de ontsluiting naar het perceel 723 is er een recht van overweg via het voorliggende perceel I 1626.

Voor zover bekend, rusten er op de andere percelen geen beperkte rechten, erfdienstbaarheden of enige andere lasten of beperkingen.

 

Bijzonderheden

Algemeen

Aanvaarding   :           In overleg

Bezichtiging    :           In overleg

Vraagprijs       :           Op aanvraag

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer ing. A.R.E. Haaijer               

Telefoonnummer       :          038 – 422 77 69

E-mail                        :          info@saltusbeheer.nl

Download de brochure voor meer informatie:

Brochure landbouwgrond Schalkwijk

 

Contact opnemen

Contact Formulier