Perceel landbouwgrond te Schalkwijk

01 oktober 2019

Omschrijving: 

Een perceel landbouwgrond van totaal 3,77 hectare welke wordt ontsloten via de Overeind te Schalkwijk. Het perceel is gelegen nabij Overeind 2 en 2a. De grondsoort betreft zware zavel. Het huidige gebruik is blijvend grasland.

Kadastraal bekend  :                                 

gemeentesectienummeroppervlakte
HoutenK6933.77.00 ha
3.77.00 ha

Bestemming:   

Conform het plan “Eiland van Schalkwijk” d.d. 30-08-2017 heeft het perceel enkelbestemming Agrarisch en dubbelbestemming Archeologie 1 en Landschap 3.

Waterschapslasten:

€ 90,43 per hectare (tarief 2019 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden).

Bijzonderheden:

Erfdienstbaarheid van weg teneinde voor agrarische doeleinden met alle daartoe behorende voertuigen te komen van en te gaan naar de openbare weg (Overeind).

Nabetalingsclausule:          

Er rust een nabetalingsverplichting op het perceel van € 14,00 per m2 indien er een onherroepelijke bestemmingswijziging ten behoeve van een hoogwaardige bestemming, minimaal inhoudende grootschalige woningbouw en andere hiermee samenhangende functies plaatsvindt en het perceel geheel of gedeeltelijk binnen dit bestemmingsplan valt. Als zekerheidstelling is hiervoor een hypotheekrecht gevestigd.

Terugkoopoptierecht:        

Bij de verkoop van de onderhavige percelen wordt een terugkoopoptierecht opgenomen ten behoeve van de verkoper of diens rechtsopvolger.

Vraagprijs:  

Op aanvraag. Aanvaarding in overleg.

Klik hier voor de informatiebrochure verkoop landbouwgrond Schalkwijk