Perceel Landbouwgrond te Loenen

Verkocht

27 februari 2023

Het object betreft een tweetal percelen landbouwgrond te Loenen met een oppervlakte van in totaal 2.03.60 hectare.

De percelen zijn afgelopen jaar in gebruik geweest voor de teelt van mais. Het geheel is gelegen ten westen van de plaats Loenen tegen de Veluwe. Belendingen worden gevormd door bos, agrarische gronden, de Groenendaalseweg en enkele woningen.

Ontsluiting

Het object ligt niet rechtstreeks aan de openbare weg. De ontsluiting gaat middels een recht van overpad waarbij de ingang zich bevindt aan de Groenendaalseweg. De breedte van de toegang bedraagt circa 4 meter. Het overpad mag alleen gebruikt worden voor landbouwkundige doeleinden.

Percelen

Het object bestaat uit de volgende percelen met bijbehorende oppervlakten.

GemeenteSectieNummerGroot (ha)
BeekbergenE45500.49.10
BeekbergenE256301.54.50
Totaal02.03.60

 Bodemtype

De percelen bestaan uit zandgrond (bron: www.boerenbunder.nl).

Bestemming

Op het object vigeert het bestemmingsplan Buitengebied Beekbergen en Loenen vastgesteld door de gemeente Apeldoorn op 17 mei 2018. De percelen hebben daarin de Enkelbestemming Agrarisch en de Gebiedsaanduiding archeologische waarden, groene ontwikkelingszone en open landschap. Een smalle strook in de noordwesthoek heeft de bestemming natuur.

Gebruik

Het perceel is in gebruik geweest als bouwland (in 2022 is er mais geteeld).

Publiekrechtelijke beperkingen

Het perceel Beekbergen E 455 is belast met een publiekrechtelijke beperking inzake de Natuurbeschermingswet 1998 op basis van de Wet Natuurbescherming met als betrokken bestuursorgaan De Staat. Dit betreft een smalle strook in de noordwesthoek.

Zakelijke rechten

Voor zover bekend, rusten er geen beperkte rechten, erfdienstbaarheden of enige andere lasten of beperkingen op de percelen.

Bijzonderheden

Aan de oostzijde van het object is een deel van de kadastrale grens niet feitelijk zichtbaar in het veld.

Algemeen

Aanvaarding   :           In overleg

Bezichtiging    :           In overleg

Vraagprijs       :           Op aanvraag

Download de brochure voor meer informatie:

Verkoopbrochure Loenen

 

Contact opnemen

Contact Formulier