Perceel landbouwgrond te Delfzijl

Verkocht

25 maart 2020

Goed verkavelde percelen cultuurgrond gelegen nabij de Damlaan te Delfzijl. De totale oppervlakte bedraagt 5 ha 52 a en 85 ca.

Gebruik

Het perceel is in 2019 gebruikt als grasland. (bron: www.boerenbunder.nl)

Bodemtype

De grondsoort betreft lichte klei. (bron: www.bodemdata.nl)

Bestemming

Voor het aangebodene vigeert het bestemmingsplan ‘Buitengebied-Noord’, vastgesteld door de raad op 19 december 2013. Het perceel heeft een enkelbestemming ‘Agrarisch – Wierdenlandschap’ en een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4’, met gebiedsaanduiding ‘Reconstructiewetzone – verwevingsgebied’. (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl)

Herinrichtingsrente/Waterschapslasten

De percelen zijn belast met herinrichtingsrente. De jaarlijkse waterschapslasten bedragen € 77,96 per hectare (prijspeil 2020 Noorderzijlvest).

Zakelijke rechten

Kadastraal perceel, sectie R, nummer 42 te Delfzijl is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen. Voor zover bekend, rusten er geen andere beperkte rechten, erfdienstbaarheden of enige andere lasten of beperkingen op de percelen.

Jacht

Het jachtrecht is niet verhuurd.

Betalings- en productierechten

Op de percelen rusten geen betalings- en/of productierechten.

Algemeen

Aanvaarding   :           In overleg

Bezichtiging    :           In overleg

Vraagprijs       :           € 235.000 k.k.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via:   

Telefoonnummer        :           038 – 422 77 69

E-mail                         :           info@saltusbeheer.nl

Klik hier voor de Informatiebrochure

Contact opnemen

Contact Formulier