Perceel landbouwgrond (in verpachte staat) te Vrouwenparochie

Verkocht

13 oktober 2020

Een goed verkaveld perceel cultuurgrond, kadastraal bekend, gemeente Lieve Vrouwe Parochie, sectie F, nummer 1647, gelegen aan de Attesweg te Vrouwenparochie (Fr.) met een totale oppervlakte van 2 ha 66 a en 70 ca. Het perceel is regulier verpacht aan een plaatselijk gevestigde akkerbouwer.

Gebruik

Het perceel is in gebruik als bouwland.

Teelt laatste 5 jaren (bron: www.boerenbunder.nl):

JaarTeelt
2020Suikerbieten
2019Aardappelen
2018Gerst
2017Tarwe
2016Aardappelen

Bodemtype

De grondsoort betreft lichte klei (bron: www.bodemdata.nl).

Bestemming

Voor het aangebodene vigeert het bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied’, vastgesteld door de raad op 12 mei 2010. Het perceel heeft de enkelbestemming ‘Agrarisch’, met een gebiedsaanduiding ‘Geluidzone – weg’.

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Herinrichtingsrente/Waterschapslasten

Het perceel is niet belast met herinrichtingsrente. De jaarlijkse waterschaplasten bedragen € 63,71 per hectare (prijspeil 2020 Wetterskip Fryslân).

Zakelijke rechten

Voor zover bekend, rusten er geen beperkte rechten, enige andere lasten of beperkingen op het aangebodene.

Jacht

Het jachtrecht is niet verhuurd.

Betalings- en productierechten

Op het aangeboden perceel rusten geen betalings- en/of productierechten.

Bijzonderheden

Geen.

Algemeen

Aanvaarding   :           In overleg

Bezichtiging    :           In overleg

Vraagprijs       :           Op aanvraag

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Saltus Beheer           

Telefoonnummer       :   038 – 422 77 69

E-mail                        :    info@saltusbeheer.nl

Klik hier voor de Informatiebrochure

Contact opnemen

Contact Formulier