Perceel gemengd bos te Beekbergen

Verkocht

30 maart 2021

Een fraai perceel gemengd bos te Beekbergen met een oppervlakte van in totaal 14.95.05 hectare groot. Het perceel ligt op één autominuut rijden van de A50 afslag Loenen (23) en is rechtstreeks ontsloten op de Wipselbergweg, een zijweg van de Loenenseweg (N786). Voorts grenst het bosperceel aan recreatieobjecten en een horecagelegenheid. Nabij liggen recreatiepark De Eikenberg BV, Fletcher Hotel-Restaurant De Wipselberg en het evenemententerrein Veluwe-Valley. Aan de noordzijde is het statige Huize Het Immerdaal gelegen, een zorgcentrum.

Natura 2000

Het perceel gemengd bos ligt op de Veluwe en valt onder een Natura 2000-gebied, krachtens een besluit op basis van artikel 9.1 Wet Natuurbescherming. Het beheertype is ‘N16.03 Droog bos met productie’, welke volgens de ‘Subsidiekaart 2021’ subsidiabel is. Daarnaast wordt het perceel bos aangewezen als een Habitat- en Vogelrichtlijngebied.

Bodemtype

Het perceel bestaat uit zandgrond. (bron: www.bodemdata.nl)

NSW-rangschikking

Het bos is niet als landgoed gerangschikt onder de Natuurschoonwet maar leent zich daar uitstekend voor.

Wat zijn de voordelen van een NSW-rangschikking?

  • Vrijstelling vermogensrendementsheffing t.o.v. negatieve spaarrente boven € 250.000 waardoor een gunstig rendement kan worden behaald;
  • Voor opengestelde landgoederen wordt de waarde waarover de heffing van schenk- en erfbelasting plaatsvindt op € 0,- gesteld;
  • Onbebouwde grond wordt 100% vrijgesteld voor de heffing van inkomstenbelasting in box III;
  • Aanspraak op volledige vrijstelling voor vennootschapsbelasting, en
  • Vrijstelling overdrachtsbelasting.

Cultuurhistorische houtstoven

Een gedeelte van het bos bestaat uit hakhoutstoven. De hakhoutstoven zijn ontstaan door het kappen van eikenboompjes t.b.v. brandhout en looizuur. Na het kappen van de bomen liepen de stobben opnieuw uit. Deze cultuurhistorische werkwijze is eeuwenlang uitgevoerd tot in de jaren ’40 van de vorige eeuw.

De aanwezige hakhoutstoven staan op een zandheuvel. De zandheuvel is ontstaan doordat in de loop der jaren het stuivende zand door de stammen werden tegengehouden.

Bestemming

Voor het aangebodene vigeert bestemmingsplan ‘Stuwwalrand Parkzone Zuid’, vastgesteld door de raad op 26 april 2001. De percelen zijn bestemd als ‘Bos- en natuurgebied’. (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl)

Herinrichtingsrente/Waterschapslasten

Het perceel is niet belast met herinrichtingsrente. De jaarlijkse waterschapslasten bedragen € 2,97 per hectare (prijspeil 2021 Vallei en Veluwe).

Zakelijke rechten

Voor zover bekend, rusten er geen beperkte rechten, erfdienstbaarheden of enige andere lasten of beperkingen op het perceel.

Jacht

Het jachtrecht is niet verhuurd.

Bijzonderheden

De zuidwestelijke grens met het aansluitende bosperceel is in het veld goed zichtbaar door middel van een raster.

Algemeen

Aanvaarding   :           In overleg

Bezichtiging    :           In overleg

Vraagprijs       :           Op aanvraag

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via:   

Telefoonnummer        :           038 – 422 77 69

E-mail                         :           info@saltusbeheer.nl

Klik hier voor de Informatiebrochure

Contact opnemen

Contact Formulier