Uitgifte pachtgronden provincie Gelderland via pachtgrond.nu

24 november 2015

De pachtgronden van de provincie Gelderland worden voor het kalenderjaar 2016 uitgegeven via hét online platform voor pachtgronden: pachtgrond.nu. Op het platform worden de komende periode de pachtgronden van de provincie per deelgebied per inschrijving aangeboden.

 

Belangstellenden voor pachtgrond van de provincie Gelderland kunnen op pachtgrond.nu kosteloos een account aanmaken. Met dit account worden zij op de hoogte gehouden van de openstelling van de inschrijvingen en wordt het inschrijven op de pachtobjecten op de website mogelijk. Per pachtobject komt op pachtgrond.nu een brochure met informatie en de gestelde voorwaarden beschikbaar.

De aangeboden pachtgronden betreffen gronden die door de provincie zijn aangekocht voor provinciale projecten of programma’s en voormalige BBL-gronden. Provincie Gelderland heeft de doelstelling deze gronden openbaar, transparant en marktconform in pacht uit te geven. Met de uitgifte van de pachtgronden op pachtgrond.nu wordt deze doelstelling volledig beantwoord.

Saltus Beheer Rentmeesters te Zwolle heeft in 2011 het platform ‘pachtgrond.nu’ ontwikkeld met als doel vraag naar en aanbod van pachtgrond bij elkaar te brengen. In 2012 is het online platform uitgebreid met De Pachttender. De Pachttender biedt grondeigenaren de mogelijkheid de gronden openbaar en transparant in de markt te zetten waarbij de inschrijvingen plaats vinden onder toezicht van een onafhankelijke notaris.