Uitgifte tweede fase pachtgronden 2020 provincie Gelderland online

26 maart 2020

De tweede fase van de uitgifte van pachtgronden van de provincie Gelderland is opengesteld voor inschrijving. Op pachtgrond.nu vindt u ca. 185 ha diverse percelen landbouwgrond, die door de provincie in pacht worden aangeboden. Ook dit jaar zal de provincie Gelderland de uitgifte van gronden gefaseerd uit gaan geven in geliberaliseerde pacht. Vanwege de verduurzaming gelden er weer diverse voorwaarden. Deze voorwaarden staan bij elk object vermeld.

De aangeboden pachtgronden zijn gelegen in: Apeldoorn, Barneveld, Berg en Dal, Berkelland, Doetinchem, Duiven, Ede, Epe, Heerde, Heumen, Lingewaard, Nunspeet, Oude IJsselstreek, Overbetuwe, West Betuwe, West Maas en Waal, Winterswijk en Zevenaar.

De inschrijving sluit op 9 april 2020 om 14.00 uur.

Dit jaar is de pachtuitgifte verdeeld in 2 categorieën.

  • Categorie 1: Gronden met een natuurdoelstelling, het is niet toegestaan het pachtobject te bemesten.
  • Categorie 2: Ruilgronden, deze gronden mogen slechts worden bemest met ruige rundermest (mestcode 10 volgens Tabel 5 Forfaitaire stikstof- en fosfaatgehalten in dierlijke mest van de RVO, d.d. februari 2019) met een maximum van 20 ton per ha. Gebruik met andere meststoffen (drijf-, vaste-, kunstmest, etc.) is niet toegestaan.

Procedure

Alle objecten kunnen op pachtgrond.nu worden geraadpleegd. Hier kunnen geïnteresseerden per object een omschrijving, een kaart en de gebruiksvoorwaarden vinden. Al deze gegevens zijn ook gebundeld terug te lezen in een brochure, welke via het platform kan worden gedownload. Na het aanmaken van een account, is het mogelijk om via het digitale inschrijfformulier van elk object een bod uit te brengen. Bieden kan onbeperkt en kosteloos. Voor het pachten van grond moet echter voldaan worden aan bepaalde voorwaarden. Deze zijn eveneens te raadplegen op het platform.