Nieuws over Verpachten

Uitgifte pachtgronden provincie Gelderland via pachtgrond.nu

24 nov 2015 - De pachtgronden van de provincie Gelderland worden voor het kalenderjaar 2016 uitgegeven via hét online platform voor pachtgronden: pachtgrond.nu. lees verder »

Rechtspraak: Langdurige pacht door ontbreken overeenstemming duur

01 jul 2015 - De rechtbank Noord-Nederland heeft op 7 januari 2015 een reguliere (langdurige) pachtovereenkomst toegewezen als gevolg van het ontbreken van overeenstemming tussen verpachter en pachter... lees verder »

Beter rendement met online verpachtingen via pachtgrond.nu

01 jul 2015 - Met succes zijn in maart de eerste percelen grond verpacht via een online inschrijving op pachtgrond.nu. Sinds begin 2015 is het voor grondeigenaren mogelijk... lees verder »

Pachtnorm 2015 stijgt fors met 9 tot 31%

22 mei 2015 - De pachtnorm gaat per 1 juli 2015 fors omhoog in alle pachtprijsgebieden. De stijging, die uiteenloopt van 9 tot maar liefst 31%, is het... lees verder »

Pachtgrond.nu breidt uit met online pachtveiling

16 feb 2015 - Het online platform voor pachtgrond, pachtgrond.nu, is uitgebreid met een pachtveiling. Op de website kunnen grondeigenaren hun gronden online in pacht aanbieden. lees verder »

Aanpassingen GLB en de consequenties voor verpachten grond

16 feb 2015 - De Europese Unie heeft het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) herzien. Dit heeft gevolgen voor het verhuren van landbouwgrond. lees verder »

Tarieven Grondkamer fors omhoog

14 jan 2015 - De tarieven voor de afhandeling van pachtverzoeken door de Grondkamer worden jaarlijks aangepast aan de inflatie. Voor 2015 wordt een extra verhoging doorgevoerd omdat... lees verder »

NVR niet eens met pachtakkoord

18 nov 2014 - Het staat als een paal boven water dat het pachtstelsel moet veranderen. Hoe het moet veranderen? Daarover zijn de meningen duidelijk verschillend. Met het... lees verder »

Evaluatie pachtregelgeving door Prof. mr. D.W. Bruil

05 aug 2014 - In maart heeft Prof. mr. D.W. Bruil van het Instituut van Agrarisch Recht Wageningen de evaluatie van de pachtregelgeving gepresenteerd. Zijn conclusie is dat... lees verder »

Update nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

13 jul 2014 - Op 5 juni jl. heeft staatssecretaris Dijksma een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de uitwerking van de directe betalingen in het GLB.... lees verder »