Nieuws over Beheer

Dit zijn de artikelen over de tag ‘Beheer’.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contract met ons op.

 

Wat doet de Grondkamer?

12 jan 2018 - Bij het (ver)pachten van grond, is het wettelijk verplicht om een pachtovereenkomst ter goedkeuring aan de Grondkamer voor te leggen. De Grondkamer toetst de... lees verder »

Contractadministratie voortaan via P8

09 okt 2017 - Om alle administratie van landbouwgronden centraal te beheren en inzichtelijk te houden, zijn we onlangs overgestapt naar het online beheersysteem P8. Het voordeel voor... lees verder »

Eigendom van grond verliezen door verjaring

11 sep 2017 - Bent u grondeigenaar? Dan loopt u risico uw eigendom te verliezen door verjaring. lees verder »

Rechten op toeslag landbouwgrond moeten worden overgedragen

28 jun 2016 - Betalingsrechten - voorheen toeslagrechten, een subsidie voor agrariërs - moeten kosteloos worden overgedragen van de oude naar de nieuwe pachter van grond. Dat heeft... lees verder »

Themamiddag NVR “Grond, Geld, Gemeente”

01 jul 2015 - Op 18 juni jl. heeft de themamiddag plaats gevonden van de Nederlandse vereniging van Rentmeesters (NVR). De middag stond in het teken van “Grond,... lees verder »

Rentmeester Saltus Beheer nu ook gecertificeerd leegstandbeheerder

11 dec 2014 - Saltus Beheer heeft zich gecertificeerd voor het Keurmerk Leegstand Beheer (KLB). Het rentmeesterkantoor uit Zwolle is daarmee de eerste NVR-rentmeester die dit keurmerk mag... lees verder »