Nieuws over Beheer

Dit zijn de artikelen over de tag ‘Beheer’.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contract met ons op.

 

Goed advies van onafhankelijke deskundige

25 jun 2018 - De familie Selles was eigenaar van 8,5 hectare landbouwgrond. Toen de pachter met zijn bedrijf stopte, werd na advies van Saltus Beheer de pachtovereenkomst... lees verder »

Wat doet een rentmeester?

12 jun 2018 - Bij Saltus Beheer werken twee rentmeesters en een aspirant-rentmeester. Ze houden zich dagelijks bezig met het beheer, taxeren en aan- een verkopen van agrarische... lees verder »

Overheden willen vaker duurzaam verpachten

08 jun 2018 - Regelmatig bieden overheden pachtgrond bij inschrijving aan. Steeds vaker is niet alleen de geboden pachtprijs van belang, maar speelt ook duurzaam gebruik een rol. lees verder »

Nieuwe pachtnormen 2018

28 mei 2018 - Op 1 juli 2018 worden de nieuwe pachtnormen voor de landbouw van kracht. De pachtnormen 2018 dalen in bijna alle pachtprijsgebieden ten opzichte van... lees verder »

Regionale verscheidenheid agrarische grondmarkt in beeld

02 mrt 2018 - Naast de cijfers over de agrarische grondmarkt, is ook de regionale verscheidenheid van de agrarische grondmarkt door het Kadaster en Wageningen Economic Research bekendgemaakt. lees verder »

Wat doet de Grondkamer?

12 jan 2018 - Bij het (ver)pachten van grond, is het wettelijk verplicht om een pachtovereenkomst ter goedkeuring aan de Grondkamer voor te leggen. De Grondkamer toetst de... lees verder »

Contractadministratie voortaan via P8

09 okt 2017 - Om alle administratie van landbouwgronden centraal te beheren en inzichtelijk te houden, zijn we onlangs overgestapt naar het online beheersysteem P8. Het voordeel voor... lees verder »

Eigendom van grond verliezen door verjaring

11 sep 2017 - Bent u grondeigenaar? Dan loopt u risico uw eigendom te verliezen door verjaring. lees verder »

Rechten op toeslag landbouwgrond moeten worden overgedragen

28 jun 2016 - Betalingsrechten - voorheen toeslagrechten, een subsidie voor agrariërs - moeten kosteloos worden overgedragen van de oude naar de nieuwe pachter van grond. Dat heeft... lees verder »

Themamiddag NVR “Grond, Geld, Gemeente”

01 jul 2015 - Op 18 juni jl. heeft de themamiddag plaats gevonden van de Nederlandse vereniging van Rentmeesters (NVR). De middag stond in het teken van “Grond,... lees verder »