Start pachtuitgifte fase 1 Noord-Holland

28 april 2022

Fase 1 staat nu online voor de uitgifte van de pachtgronden voor de provincie Nood-Holland. Het gaat om 4 objecten bollenvelden van in totaal ca. 27 hectare.

Duurzame pachtuitgifte
De provincie Noord-Holland wil deze gronden op een meer duurzame wijze in pacht uitgeven. En zo ook provinciale doelstellingen op het gebied van natuur & biodiversiteit, duurzame landbouw en water ondersteunen. Daarom stelt de provincie bepaalde voorwaarden aan het gebruik. De gronden worden voor maximaal vier jaar uitgegeven in geliberaliseerde pacht.

Werkwijze via inschrijving
Kandidaat-pachters kunnen zich aanmelden via het portaal pachtgrond.nu en inschrijven op één of meerdere percelen/clusters naar keuze. Over de percelen wordt zo veel mogelijk informatie beschikbaar gesteld, zoals ligging, soort grond en gebruiksvoorwaarden. De pachtprijs komt tot stand via bieding. De toewijzing van de percelen gaat aan de hand van een inschrijvingspuntensystematiek. Afstand, prijs en certificaten zijn daarbij van belang. De inschrijver met de meeste inschrijvingspunten, krijgt de grond gegund. Er zijn geen kosten aan het inschrijven verbonden. Let op! Uw bieding is onherroepelijk en onvoorwaardelijk.

Het betreft objecten gelegen in het gebied:

  • Bergen

Op het aangeboden object kunnen bijzondere voorwaarden en afwijkende pachttermijnen van toepassing zijn. Lees daarom de brochure goed door alvorens u zich inschrijft voor een object!

U kunt inschrijven tot en met 10 mei a.s. 14:00 uur.

Bekijk het aanbod