Staatsbosbeheer in zee met Pachtgrond.nu

14 februari 2020

Staatsbosbeheer biedt sinds 10 februari twee objecten natuurgrond in pacht aan via Pachtgrond.nu. In totaal gaat het om bijna 35 hectare kruiden- en faunarijkgrasland. Via Pachtgrond.nu kunnen geïnteresseerden inschrijven op de pachtobjecten. Staatsbosbeheer regelt de uitgave van pachtgronden voor het eerst via het online platform van rentmeesterskantoor Saltus Beheer. Vandaar dat er een grotere doelgroep kan worden bereik.

‘Normaal gesproken geven de lokale boswachters van Staatsbosbeheer gronden uit in beheer. Om een transparanter overzicht te krijgen van het beheer door derden en de marktconformiteit van de pachtprijs te toetsen, biedt Staatsbosbeheer deze gronden nu aan via Pachtgrond.nu. Volgens Arno Haaijer, rentmeester bij Saltus Beheer en initiatiefnemer van Pachtgrond.nu, kunnen namelijk daarmee dergelijke gronden aan een bredere groep worden aangeboden.

Park Lingezegen

De twee objecten in Elst (nabij Park Lingezegen-Waterrijk) van ruim 15 en 20 hectare staan inmiddels op de website van Pachtgrond.nu. De verpachte gronden maken deel uit van een natuurterrein waar Staatsbosbeheer overeenkomstig vastgesteld overheidsbeleid een beheertype (N12.02) natuur ontwikkelt en/of in stand houdt. Geïnteresseerden kunnen via Pachtgrond.nu inschrijven op de pachtobjecten. Bieden kan onbeperkt en kosteloos. Voor het pachten van grond moet echter voldaan worden aan bepaalde voorwaarden. Deze zijn eveneens te vinden op het platform.

Natuurbeherende organisatie

‘Voor Saltus Beheer is Staatsbosbeheer de eerste natuurbeherende opdrachtgever die gebruik maakt van Pachtgrond.nu. De provincies Gelderland en Friesland gebruiken al langer Pachtgrond.nu om (een deel van) hun gronden te verpachten’, besluit Arno Haaijer.