Ruim 2.000 biedingen op pachtgronden Provincie Gelderland via Pachtgrond.nu

28 juni 2016

De grootste provincie van Nederland, Gelderland, heeft dit jaar nagenoeg alle landbouw- en natuurgronden succesvol per inschrijving weten te verpachten via pachtgrond.nu. Hier is voor gekozen om het verpachten openbaar, transparant en marktconform te laten verlopen. Daarnaast heeft de provincie door middel van pachtgrond.nu actieve landbouwers gecontracteerd die bereid zijn de gronden conform  de (natuur)voorwaarden te exploiteren.

 

De pachtgronden, aangekocht voor provinciale projecten of programma’s en voormalige BBL-gronden, werden in vijf verschillende fasen per inschrijving aangeboden. Uiteindelijk is er bijna 1.000 hectare grond verpacht, verdeeld over 258 objecten. Wat opviel is dat er op grasland met én zonder beperkingen ongeveer even vaak werd geboden. Daarbij lagen de bedragen voor grasland met beperkingen circa 40% lager dan op grasland zonder beperkingen.

Het aanbod bestond uit zowel gras- als bouwland met oppervlakten variërend van minder dan 1 hectare tot percelen van ruim 20 hectare. Ruim de helft van de aangeboden percelen is bezwaard met beperkingen zoals natuurvoorwaarden en voorwaarden met betrekking tot een beheerpakket voor weidevogels. Belangrijkste beperkingen voor de percelen grasland zijn dat er niet bemest mag worden en dat beweiding alleen toegestaan is in de periode van 1 augustus tot 1 december. Daarnaast mag het grasland niet gescheurd, gefreesd of opnieuw ingezaaid worden. Op bouwland met beperkingen is alleen de teelt van graan toegestaan en er mag alleen ruige (stal)mest opgebracht worden.