Pachtuitgifte Staatsbosbeheer

01 februari 2023

De uitgifte van pachtgronden van Staatsbosbeheer is gestart.

Staatsbosbeheer biedt, per inschrijving, natuurgrond in geliberaliseerde pacht aan. Het gaat in totaal om 10 objecten Kruiden- en faunarijk grasland. De objecten zijn gelegen in Groningen en Gelderland.

Pachtuitgifte 
Staatsbosbeheer wil deze natuurgrond op basis van inschrijving verpachten aan een agrarische ondernemer en vindt het belangrijk dat zijn grond goed en duurzaam beheerd wordt. Staatsbosbeheer is op zoek naar pachters die zich in zijn bedrijfsvoering en eigen motivatie herkent in deze vorm van beheer, waarbij het natuurdoel, te weten N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland leidend is. Met het oog op dit natuurdoel worden bijzondere gebruiksvoorwaarden gesteld bij de verpachting.

Werkwijze via inschrijving
Kandidaat-pachters kunnen zich aanmelden via het portaal pachtgrond.nu en inschrijven op één of meerdere percelen/clusters naar keuze. Over de percelen wordt zo veel mogelijk informatie beschikbaar gesteld, zoals ligging, soort grond en gebruiksvoorwaarden. De toewijzing van de percelen gaat aan de hand van een inschrijvingspuntensystematiek. Bieding, certificaten en afstand zijn daarbij van belang. In de brochure wordt de puntensystematiek nader toegelicht. De inschrijver met de meeste inschrijvingspunten, welke voldoet aan de voorwaarden, krijgt de grond gegund. Er zijn geen kosten aan het inschrijven verbonden. Let op! Uw inschrijving is onherroepelijk en onvoorwaardelijk.

Het betreft objecten gelegen in het gebied:

Groningen:

  • Het Hogeland
  • Oldambt
  • Duurswold

Gelderland:

  • Berkelland
  • West Betuwe
  • Bronckhorst

Op de aangeboden objecten zijn bijzondere voorwaarden van toepassing. Lees daarom de brochure en het pachtcontract goed door alvorens u zich inschrijft voor een object!

De inschrijving van deze fase sluit op donderdag 16 februari 2023 a.s. om 14:00 uur