Noord-Holland pachtuitgifte 2021 via pachtgrond.nu

03 juni 2020

Na Gelderland en Friesland gaat Saltus Beheer met ingang van het pachtseizoen 2021 ook gronden verpachten voor de provincie Noord-Holland via www.pachtgrond.nu. Het gaat om circa 36 objecten van in totaal 237 hectare. Platform pachtgrond.nu is een initiatief van rentmeesterskantoor Saltus Beheer B.V.

De provincie Noord-Holland heeft ongeveer 1.800 hectare landbouwgrond in eigendom. De provincie verpacht deze gronden aan agrarische ondernemers totdat de provincie deze inzet voor het voorgenomen provinciale project of gaat verkopen.

Openbare en transparante aanbieding en toewijzing

De provincie Noord-Holland kiest voor het pachtseizoen 2021 voor een meer openbare en transparante wijze van aanbieding en toewijzing van een deel van de beschikbare pachtpercelen via het webportaal www.pachtgrond.nu. De gronden liggen in Amstelveen, Haarlemmermeer, Hollands Kroon, Beemster, Landsmeer, Edam-Volendam, Drechterland, Bergen, Heemskerk en Langedijk.

Arno Haaijer, directeur / rentmeester bij Saltus Beheer, is erg blij om voor de provincie Noord-Holland aan de slag te kunnen: ‘Na Gelderland en Friesland mogen we ook de provincie Noord-Holland ontzorgen bij de pachtuitgifte via ons webportaal www.pachtgrond.nu. Hieruit blijkt maar weer dat ons portaal in een behoefte voorziet. Bij overheden staan immers openbaarheid, transparantie en duurzaamheid hoog in het vaandel.’

Werkwijze via inschrijving

Kandidaat-pachters kunnen zich aanmelden via het portaal en inschrijven op één of meerdere percelen/clusters naar keuze. Over de percelen wordt zo veel mogelijk informatie beschikbaar gesteld, zoals ligging, soort grond en gebruiksvoorwaarden. De pachtprijs komt tot stand via bieding. De toewijzing van de percelen gaat aan de hand van een inschrijvingspuntensystematiek. Afstand, prijs en duurzaamheidsscore zijn daarbij van belang. De inschrijver met de meeste inschrijvingspunten krijgt de grond gegund. De inschrijving verloopt via www.pachtgrond.nu en start naar verwachting rond 1 juli 2020. Er zijn geen kosten aan het inschrijven verbonden.

Duurzame pachtuitgifte

De provincie Noord-Holland wil deze gronden op een meer duurzame wijze in pacht uitgeven. En zo ook provinciale doelstellingen op het gebied van natuur & biodiversiteit, duurzame landbouw en water ondersteunen. Daarom stelt de provincie bepaalde voorwaarden aan het gebruik. Zo zijn er gebruiksvoorwaarden voor percelen met een weidevogeldoelstelling. Ook is het gebruik van Glyfosaat verboden op alle grond. Toepassing mag alleen plaatsvinden na toestemming. De gronden worden voor maximaal zes jaar uitgegeven in geliberaliseerde pacht.

Meer info: www.pachtgrond.nu