Pachtuitgifte gemeente ‘s-Hertogenbosch

13 september 2023

De uitgifte van pachtgronden, voor het pachtjaar 2024, van de gemeente ‘s-Hertogenbosch is gestart. De pachtgronden worden per inschrijving verpacht op pachtgrond.nu. Om in aanmerking te komen voor pachtgrond maakt u eerst kosteloos een account aan op pachtgrond.nu en volgt u de instructies. Vervolgens kunt u zich inschrijven op de objecten van uw keuze.

Online, op ons platform pachtgrond.nu, staan de uit te geven pachtgronden voor de Gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het gaat in totaal om 33 objecten geschikt voor gras- of bouwland.

Duurzame pachtuitgifte

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft landbouwgrond in eigendom, die tijdelijk wordt verpacht aan agrarische ondernemers, totdat de grond wordt ingezet voor een nader doel. Zij vindt het belangrijk dat haar grond landbouwkundig goed en duurzaam beheerd wordt. De gemeente werkt derhalve met maatregelen ter verduurzaming van haar pachtbeheer. Iedere inschrijver kan kiezen welke maatregelen toegepast worden op het betreffende object. Deze maatregelen leveren punten op zodat de inschrijver een grotere kans maakt het object te pachten. De gronden worden voor maximaal één jaar uitgegeven in geliberaliseerde pacht.

Werkwijze via inschrijving

Kandidaat-pachters kunnen zich aanmelden via het portaal pachtgrond.nu en inschrijven op één of meerdere percelen/clusters naar keuze. Over de percelen wordt zo veel mogelijk informatie beschikbaar gesteld, zoals ligging, soort grond en gebruiksvoorwaarden. De pachtprijs komt tot stand via bieding. De toewijzing van de percelen gaat aan de hand van een inschrijvingspuntensystematiek. Afstand, prijs en gekozen verduurzamingsmaatregelen zijn daarbij van belang. De inschrijver met de meeste inschrijvingspunten, krijgt de grond gegund. Er zijn geen kosten aan het inschrijven verbonden.

Let op! Uw bieding is onherroepelijk en onvoorwaardelijk.

Het betreft objecten gelegen in het gebied:

  • ‘s-Hertogenbosch
  • Heusden

Let op dat de gekozen maatregelen als verplichting voor de pachter gelden gedurende de pachtperiode! Voor elke maatregel die u gaat toepassen, kunt u punten krijgen zoals omschreven in de brochure. De maatregelen die u kiest, moeten ook passend zijn bij het voorgaande gebruik. Maatregelen die u kiest die niet passend zijn bij het voorgaande gebruik worden afgekeurd.

Op de aangeboden objecten kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. Lees daarom de brochure goed door alvorens u zich inschrijft voor een object!

De inschrijving van deze fase sluit op dinsdag 26 september 2023 om 14:00 uur

Bekijk het aanbod