Pachtuitgifte 2023 provincie Gelderland fase 3

26 april 2023

Onlangs is de uitgifte van pachtgronden van de Provincie Gelderland voor fase 3 gestart.
De pachtgronden worden per inschrijving verpacht op pachtgrond.nu. Om in aanmerking te komen voor pachtgrond maakt u kosteloos een account aan op pachtgrond.nu en schrijft u vervolgens in op de objecten van uw keuze.

De pachtuitgifte is verdeeld in 2 categorieën.

  • Categorie 1: Gronden met een natuurdoelstelling, het is niet toegestaan het pachtobject te bemesten.
  • Categorie 2: Ruilgronden, deze gronden mogen slechts worden bemest met ruige rundermest (mestcode 10 volgens Tabel 5 Forfaitaire stikstof- en fosfaatgehalten in dierlijke mest van de RVO, d.d. februari 2019) met een maximum van 20 ton per ha. Gebruik met andere meststoffen (drijf-, vaste-, kunstmest, etc.) is niet toegestaan.
  • Het afstandscriterium is gewijzigd naar maximaal 5 km.

De percelen zijn gelegen in de gemeenten:

  • Berg en Dal
  • Ede

De inschrijving van deze fase sluit op 4 mei 2023 om 14:00 uur