Pachtuitgifte 2021 provincie Gelderland via pachtgrond.nu

04 maart 2021

Pachtuitgifte 2021 provincie Gelderland van start. Onlangs hebben wij de inschrijving opengesteld van 85 pachtobjecten (circa 320 hectare) gelegen verspreid over de provincie Gelderland. Alle landbouwgronden worden in geliberaliseerde pacht uitgegeven. Ter bevordering van de biodiversiteit heeft de provincie besloten om de gronden grotendeels uitgegeven met gebruiksbeperkingen. Door de provincie zal dit jaar worden toegezien op het correcte gebruik van de gronden. Het betreft de eerste fase voor de pachtuitgifte 2021.

Dit jaar is de pachtuitgifte verdeeld in 2 categorieën, te weten:

  • Categorie 1: Gronden met een natuurdoelstelling, het is niet toegestaan het pachtobject te bemesten.
  • Categorie 2: Ruilgronden, deze gronden mogen slechts worden bemest met ruige rundermest (mestcode 10 volgens Tabel 5 Forfaitaire stikstof- en fosfaatgehalten in dierlijke mest van de RVO, d.d. februari 2019) met een maximum van 20 ton per ha. Gebruik met andere meststoffen (drijf-, vaste-, kunstmest, etc.) is niet toegestaan.

De aangeboden percelen staan op onze website www.pachtgrond.nu en u kunt inschrijven tot donderdag 11 maart 2021 om 14:00 uur.

Procedure

Op pachtgrond.nu staat een overzicht van alle aangeboden objecten. De objecten zijn voorzien van een omschrijving, kaart en de gebruiksvoorwaarden. Per object is er een brochure beschikbaar, welke tevens is te downloaden. Er is een gunningslimiet van 2 objecten per jaar, de afstand tot het pachtobject mag 10 kilometer zijn. Het stappenplan om een bieding uit te brengen leest u hier.