Pachtnormen 2014

02 juni 2014

Het ministerie van Economische Zaken stelt jaarlijks de hoogst toelaatbare pachtprijzen vast voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarisch woningen. De nieuwe pachtnormen zijn per 1 juli 2014 van kracht.

 

In de pachtprijsgebieden met overwegend akkerbouw stijgt de hoogst toelaatbare pachtprijs van bestaande contracten voor los land met maximaal een vijfde. In de pachtprijsgebieden met de nadruk op melkveehouderij daalt de pachtnorm. De verschillen zijn het gevolg van uiteenlopende bedrijfsresultaten tussen de sectoren.

tabel