Pachtgrond.nu een onmisbare partner bij onze pachtuitgifte

30 augustus 2022

Sylvia Fens, Senior adviseur Grondzaken/Teamcoördinator Beheer bij de Provincie Noord-Holland:

‘Pachtgrond.nu een onmisbare partner bij onze pachtuitgifte’

De afgelopen jaren was Sylvia Fens druk om de enorme grondportefeuille van de provincie goed te beheren. Ze was op zoek naar een transparant, klantgericht en efficiënt pachtuitgiftesysteem. Ze kreeg hulp van rentmeesterskantoor Saltus Beheer via Pachtgrond.nu.

De provincie heeft bijna 2.000 hectare natuur- en landbouwgrond in portefeuille. Deze grond is tijdelijk in eigendom en uiteindelijk bestemd voor de realisatie van diverse provinciale doelen of verkoop. In afwachting van de eindbestemming, geeft de provincie haar gronden tijdelijk in pacht uit. Sylvia Fens: ‘Aanvankelijk verpachtten we de grond onderhands. Toen we in 2015 nieuw pachtbeleid maakten om duurzame landbouw en maatregelen voor water en natuur te ondersteunen, hadden we inmiddels zo’n bulk grond dat we via openbare inschrijving met een belangstellingsregistratie gingen werken. Mensen moesten allerlei gegevens opsturen en de provincie toetste en wees toe aan de hand van een aantal criteria. We waren de hele zomer bezig met het leggen van de puzzel en het verzorgen van de contracten. Het was enorm arbeidsintensief, onvoldoende transparant en regelmatig werd de vraag gesteld: Waarom krijg ik die grond niet?’

Kant-en-klaarpakket

‘Toen we ons pachtbeleid verder gingen optimaliseren, waren marktconform en transparant zijn belangrijke uitgangspunten. Ik werkte voorheen bij een woningbouwvereniging en daar kenden we het systeem van het inschrijven voor een woning via Woningnet. Zoiets wilden we ook voor onze pachtportefeuille. In eerste instantie wilden we dat zelf ontwikkelen, maar dat lag toch wat gecompliceerder dan gedacht. Bij mijn onderzoek hiervoor kwam ik in contact met Arno Haaijer van Saltus Beheer. Hij bleek met Pachtgrond.nu een klant-en-klaarpakket te hebben, waarbij mensen zich konden inschrijven en zelf konden bepalen welke grond interessant is voor hen. Bovendien kende Arno onze organisatie, waardoor hij de uitgelezen persoon was om ons te adviseren en te helpen bij het opstarten van Pachgrond.nu binnen onze organisatie. Bovendien is hij zelf ook rentmeester. Hij kon met ons meedenken over onze criteria binnen ons pachtbeleid en samen met ons het puntensysteem en de spelregels bepalen. Bij ons krijg je punten voor de hoogte van de bieding, duurzaamheid en afstand. De gebruiksvoorwaarden hangen af van de categorie perceel en het type grond’, legt Sylvia uit.

Ontzorgt enorm

‘Onze ervaring met Pachtgrond.nu is goed. De pachter merkt dat het een objectief systeem is dat werkt. Ik krijg eigenlijk geen klachten van pachters en ook nauwelijks vragen. Alles is duidelijk kennelijk. De enige onduidelijkheid zit ‘m soms in de certificaten. Soms gebruikt een pachter een certificaat met een verlopen geldigheidsdatum en valt iemand daardoor af. Het systeem van Pachtgrond.nu ontzorgt ons enorm. Het is zo dat wij een lijst met percelen en bijbehorende details aanleveren. Saltus Beheer maakt hier brochures van, verzorgt de communicatie, controleert de inschrijvingen, vangt vragen af en doet een voorstel voor gunning. We krijgen dus een lijst met percelen en mogelijke pachters terug. Het maken van het pachtcontract doen we in eigen huis. Arno is de link tussen Saltus Beheer en ons en vertaalt onze wensen in een werkwijze en adviseert bij knelpunten. Hij is eigenlijk de smeerolie in het geheel’, constateert Sylvia tevreden. Saltus Beheer werkte in eerste instantie via een onderhandse procedure voor de provincie. ‘Na marktverkenning was mijn conclusie dat anderen ons niet zo goed konden helpen met onze pachtuitgifte. We hebben nu net een meervoudige aanbesteding voor ondersteuning bij de pachtuitgifte achter de rug. Saltus Beheer kwam op basis van een aantal objectief toetsbare criteria als beste uit de bus en kan voor dit jaar en volgend  jaar voor ons aan het werk. De tijdigheid van de samenwerking is ook gelijk het nadeel, maar met zo’n grote portefeuille zit je nu eenmaal met aanbestedingsregels’, weet de adviseur grondzaken.

Didam-arrest

‘Als provincie Noord-Holland maken we gebruik van Pachtgrond.nu vanwege efficiency en klantgerichtheid. Het scheelt ons veel werk. De klant krijgt iets wat transparant is. Niemand wordt voorgetrokken. Het is gebruiksvriendelijk. En daardoor zijn pachters tevreden. De provincie Noord-Holland vindt bevestiging in haar werkwijze in het recente Didam-arrest. Dat arrest bepaalt dat de overheid ruimte moet bieden als vast staat dat er meerdere gegadigden zijn voor een onroerende zaak, bijvoorbeeld via een selectieprocedure. Op die manier kan iedereen meedingen. Sylvia: ‘Voor ons eigenlijk niets nieuws onder de zon, want wij werken al een tijdje zo. We gebruiken een instrument dat transparant is en bovendien gebruiksvriendelijk voor de pachter en voor ons als verpachter. We hebben dankzij Pachtgrond.nu een slag kunnen maken in onze pachtuitgifte. Mensen kunnen zelf bepalen waar ze op inschrijven en aan de puntenberekening kunnen zien of ze kans maken of niet. Bij Saltus Beheer hebben ze ons goed geholpen om ons pachtuitgiftesysteem goed op poten te zetten en we leren daar beiden van. Soms hebben we samen aan dingen zitten schaven. Samen opbouwen en samen leren; daarom zijn zij voor ons een onmisbare partner’, besluit Sylvia.

Hoe werkt Pachtgrond.nu?

Pachtgrond.nu is een efficiënt en transparant systeem voor het openbaar in pacht aanbieden van landbouw- en natuurgronden. Op het online platform wordt via een transparante procedure een actueel aanbod van landbouw- en natuurgronden in pacht aangeboden. Potentiële pachters kunnen online inschrijven op de aangeboden grond. Het toezicht op de inschrijvingen loopt (indien van toepassing) via een notaris. Geïnteresseerden in pachtgrond kunnen (kosteloos) een account aanmaken, waarin ze via het menu hun zoekprofiel eenvoudig kunnen instellen. Het op maat ontwikkeld online veilingsysteem is ook te gebruiken voor de verkoop van onroerende zaken. De verpachter bepaalt bij Pachtgrond.nu vooraf welke wensen of voorwaarden hij aan de verpachting stelt. De inschrijver met de hoogste score wordt dan de pachter. Meer info via www.pachtgrond.nu.