pachtgrond.frl – Provincie Fryslân verpacht bijna 450 hectare via deze site

07 januari 2019

Vanaf maandag 7 januari 2019 biedt de provincie Fryslân diverse percelen landbouwgrond in pacht aan via pachtgrond.frl. In totaal gaat het om bijna 450 hectare grond. Via pachtgrond.frl kunnen geïnteresseerden inschrijven op de pachtobjecten. De provincie Friesland regelt de uitgave van (een deel van) haar pachtgronden voor het eerst via het online platform.

De aangeboden pachtgronden betreffen gronden die de provincie voor provinciale projecten of programma’s aankocht en voormalige BBL-gronden. Fryslân wil deze gronden openbaar, transparant en op een duurzame wijze in pacht uitgeven. De pachtprijs per hectare is vooraf vastgelegd. Potentiële pachters kunnen zich onderscheiden door een duurzaamheidsscore. Per type certificaat die een inschrijver kan aantonen, worden punten gescoord. Hoe meer duurzaamheidscertificaten, bijvoorbeeld Skal, Veldleeuwerik of Foqus planet, een potentiële pachter heeft, hoe meer kans hij maakt. Aan de hand van de hoogte van de duurzaamheidsscore wordt bepaald wie de pachter wordt, mits diegene aan de inschrijfvoorwaarden voldoet.

Werkwijze

Op pachtgrond.frl kunt u alle objecten raadplegen. Hier kunnen geïnteresseerden per object de prijs, een omschrijving, een kaart en de inschrijf- en gebruiksvoorwaarden vinden. Al deze gegevens kunt u ook gebundeld lezen in een brochure, welke u via het platform kunt downloaden. Na het aanmaken van een account, is het mogelijk om via het digitale inschrijfformulier van elk object in te schrijven en de duurzaamheidscertificaten aan te geven en te uploaden. Er zijn geen kosten aan het inschrijven verbonden. Pachtgrond.frl is een initiatief van rentmeesterskantoor Saltus Beheer B.V.

Ook landbouwgronden openbaar, transparant en op een duurzame wijze in pacht uitgeven? Neem contact op met de rentmeesters van Saltus Beheer om ook de diverse mogelijkheden te bespreken.