Overheden willen vaker duurzaam verpachten

08 juni 2018

Regelmatig bieden overheden pachtgrond bij inschrijving aan, waaronder via Pachtgrond.nu. Steeds vaker is niet alleen de geboden pachtprijs van belang, maar speelt ook het duurzaam gebruik van de pachtgrond een rol bij de selectie.

Hilda Duiven, rentmeester bij Saltus Beheer, treedt op als bemiddelaar voor Pachtgrond.nu: ‘Normaal gaat het bij het aanbieden van pachtgrond bij inschrijving vooral om de prijs. We merken momenteel een omslag bij overheden; duurzaamheid wordt voor hen steeds belangrijker. Zij stellen daarom aanvullende eisen of vragen om duurzaamheidscertificaten of een projectplan. Bij inschrijving kan iedereen meedoen, maar dan wel volgens de voorwaarden die de verpachter stelt. Soms wordt er een soort puntenstelsel ingesteld om te kunnen beoordelen welke pachter het best bij de voorwaarden past.’

Experimentele landbouw

Een goed voorbeeld is de provincie Gelderland. Deze provincie stelde bij inschrijving via Pachtgrond.nu onlangs 13 hectare landbouwgrond in de gemeente Overbetuwe beschikbaar voor het experimenteren met nieuwe landbouwtechnieken die de bodem verbeteren. De grond nabij De Park in Park Lingezegen wordt voor vijf jaar uit de verkoop gehaald en beschikbaar gesteld voor experimentele landbouw. ‘We willen een gezonde bodem die ook in de toekomst geschikt blijft voor landbouw. We zoeken daarom innovatieve boeren en startups die ons kunnen helpen met het ontwikkelen van bodemvriendelijke landbouwtechnieken’, aldus gedeputeerde Bea Schouten.

Kennis delen

Hilda Duiven: ‘Uit de inschrijvingen via pachtgrond.nu hebben wij deze innovatieve pachter voor de provincie gevonden. De grond werd meerjarig verpacht. Hierdoor kan de pachter beter experimenteren. De provincie Gelderland beoordeelde de inschrijvingen onder andere op het plan voor kennisontwikkeling en -delen.’

Meer informatie? Neem dan contact op met onze rentmeesters.