Ook voor 2017 pachtuitgifte gronden provincie Gelderland via pachtgrond.nu

22 december 2016

In 2016 zijn de gronden van de provincie Gelderland met succes per inschrijving verpacht via het online platform; Pachtgrond.nu. De provincie Gelderland maakt voor het pachtjaar 2017 weer gebruik van het online platform voor de uitgifte van haar pachtgronden. Dankzij het platform heeft provincie Gelderland het afgelopen jaar haar pachtgronden openbaar, transparant en marktconform in pacht uit kunnen geven.

Op het platform worden de komende periode de pachtgronden van de provincie per deelgebied per inschrijving aangeboden. Belangstellenden voor pachtgrond van de provincie Gelderland kunnen op de website pachtgrond.nu kosteloos op de pachtobjecten bieden.

Het aanbod

Het aanbod betreft pachtgronden die door de provincie zijn aangekocht voor provinciale projecten of programma’s en voormalige BBL-gronden. Het gaat om gronden zonder beperkende voorwaarden en gronden met het beheerpakket Nieuwe Natuur en het Weidevogelpakket. Ook wordt een deel van de gronden enkel uitgegeven aan biologische agrarische bedrijven.

Over Pachtgrond.nu

Saltus Beheer Rentmeesters uit Zwolle heeft in 2011 het platform ‘pachtgrond.nu’ ontwikkeld met als doel vraag naar en aanbod van pachtgrond bij elkaar te brengen. In 2012 is het online platform uitgebreid met De Pachttender. Deze functie biedt grondeigenaren de mogelijkheid de gronden openbaar en transparant in de markt te zetten waarbij gunning plaatsvindt onder toezicht van een onafhankelijke notaris.