Pachtgrond.nu gebruik online platform bij duurzaam grond verpachten

28 februari 2019

Via Pachtgrond.nu is het mogelijk om online grond te verpachten. Het online platform biedt maatwerk voor het duurzaam verpachten van landbouwgronden door provincies, gemeenten of natuurorganisaties. Bovendien bepaalt de verpachter vooraf welke wensen of voorwaarden hij aan de verpachting stelt. Het platform pachtgrond.nu is een initiatief van Saltus Beheer.

De objecten kunnen op de website van pachtgrond.nu worden geraadpleegd. Bovendien vinden geïnteresseerden per object een omschrijving, een kaart en gebruiksvoorwaarden. Nadat men account heeft aangemaakt, kan men via het digitale inschrijfformulier van elk object reageren.

‘Samen met de verpachter bepalen we vooraf onder welke voorwaarden de gronden worden uitgegeven. Is er wel of geen vaste pachtprijs per hectare? Moeten er gebruiksbeperkingen gelden gericht op natuurinclusieve landbouw door het verplicht stellen van akkerranden, weidevogelbeheer of (winter)voedsel- en vluchtplekken voor wild? Aan welke eisen de pachter voldoen? Moeten deze pachters zich onderscheiden via een duurzame bedrijfsvoering door middel van het aantonen van duurzaamheidscertificaten, zoals Skal, Veldleeuwerik of Foqus planet? De inschrijver met de hoogste duurzaamheidsscore wordt dan de pachter’, vertelt rentmeester Arno Haaijer.

Ervaring

De provincies Gelderland en Friesland  maken al gebruik van dit platform. ‘Gelderland regelt al voor het vierde jaar op rij de uitgave van haar pachtgronden via ons platform. In totaal biedt Gelderland dit jaar gefaseerd circa 1.000 hectare grond aan. Daarentegen gaat het in Friesland om bijna 450 hectare grond. De aangeboden pachtgronden betreffen gronden die de provincies voor provinciale projecten of programma’s aankocht en voormalige BBL-gronden. We helpen graag nog meer overheden met het online verpachten van grond’, zegt Arno Haaijer.

Voordelen voor verpachters

  • Online veiling van pachtgrond
  • Landelijk bereik via landelijke database pachtgrondzoekers
  • Ondersteuning op maat bij plaatsing van uw aanbod
  • Voorwaarden voor duurzaam beheer stellen
  • Transparante procedure
  • Optimalisatie van de pachtinkomsten

Ook geïnteresseerd in het online verpachten? Neem contact op met Arno Haaijer van Saltus Beheer.