Fase 2 Pachtgrond Gelderland

25 januari 2022

Fase 2 pachtuitgifte provincie Gelderland is gestart! Er zijn 8 objecten opgesteld (ca. 30 hectare).

De objecten staan gepubliceerd op ons online pachtplatform pachtgrond.nu

Ook dit jaar is de pachtuitgifte verdeeld in 2 categorieën.

  • Categorie 1: Gronden met een natuurdoelstelling, het is niet toegestaan het pachtobject te bemesten.
  • Categorie 2: Ruilgronden, deze gronden mogen slechts worden bemest met ruige rundermest (mestcode 10 volgens Tabel 5 Forfaitaire stikstof- en fosfaatgehalten in dierlijke mest van de RVO, d.d. februari 2019) met een maximum van 20 ton per ha. Gebruik met andere meststoffen (drijf-, vaste-, kunstmest, etc.) is niet toegestaan.

De percelen zijn gelegen in de gemeenten:

  • Apeldoorn
  • Elburg
  • Heerde
  • Oldebroek

Het betreft grasland en bouwland. Op een aantal objecten kan een bijzonder beheerpakket van toepassing zijn of een afwijkende pachtperiode. In de brochure die bij het object is gevoegd, staat alle nadere informatie. De fase is opgesteld tot donderdag 3 februari a.s. 14:00 uur, daarna zal de gunning plaats gaan vinden.