Beter rendement met online verpachtingen via pachtgrond.nu

01 juli 2015

Met succes zijn in maart de eerste percelen landbouwgrond verpacht via een online inschrijving op pachtgrond.nu. Sinds begin 2015 is het voor grondeigenaren mogelijk om kosteloos landbouwgrond op Pachtgrond.nu online aan te bieden. Via een transparant digitaal proces kunnen geïnteresseerden zich inschrijven op de gronden. Alle pachtgronden zijn onder toezicht van een notariskantoor gegund aan de hoogste inschrijver.

 

Het platform
De reacties van verpachters zijn erg enthousiast. Naast de transparante wijze waarbij alle pachters gelijke kansen krijgen, levert de grond zelf ook meer geld op. Het doel van het platform – dat al sinds 2010 bestaat – is om vraag en aanbod van pachtgrond op een transparante wijze bij elkaar te brengen. Dat is gelukt. Aanbieders van grond kunnen de gronden gratis aanmelden. Daarnaast kunnen agrariërs hun belangstelling in landbouwgrond kenbaar maken via een registratie op de website. In korte tijd hebben al veel agrariërs zich geregistreerd. Naast de bedrijfsgegevens zijn ook gegevens van gewenste omvang en pachtprijs geregistreerd. Hiermee heeft initiatiefnemer Saltus Beheer een unieke database ontwikkeld waarmee zij voor elk perceel landbouwgrond in Nederland een pachter kan leveren.

De online pachtinschrijving
Saltus Beheer en haar opdrachtgevers staan voor een transparante en eerlijke wijze van verpachting van gronden. Er zijn een enorme hoeveelheid belangstellenden in pachtgrond maar het aanbod van pachtgrond is helaas beperkt. Om agrariërs gelijke kansen te geven op pachtgrond is het verpachten via een online inschrijving op het platform ontwikkeld. Via een samenwerking met een notariskantoor verloopt het gehele verpachtingsproces via de digitale weg op een transparante en eerlijke wijze.

Wilt u ook uw gronden verpachten via pachtgrond.nu? Dat kan kosteloos! Neem hiervoor contact met ons op.