Perceel landbouwgrond te Giethoorn

Verkocht

30 augustus 2019

Een perceel landbouwgrond van totaal 17,5250 hectare ontsloten via de Kanaaldijk. Het betreft zandgrond.

Het perceel is in het voorjaar 2019 geheel gedraineerd om de 8 meter. Daarnaast zijn de percelen geheel uitgevlakt.

Kadastrale informatie:

Gemeente Giethoorn, Sectie H, Nummer 490, groot 17,5250 hectare.

Bestemming:

Conform de “Beheersverordening Buitengebied Steenwijkerland 2014” is de bestemming:  Agrarisch met Waarde – Archeologie 2.

Waterschapslasten:

€ 73,35 per hectare (tarief 2019 Drents Overijsselse Delta)

Herinrichting:

Perceel is opgenomen in de Herinrichting Noordwest Overijssel, deelgebied Scheerwolde. Herverkavelingskosten te verwachten.

Terugkoopoptierecht:        

Bij de verkoop van de onderhavige percelen wordt een terugkoopoptierecht opgenomen ten behoeve van de verkoper of diens rechtsopvolger.

Bijzonderheden:

Op een klein gedeelte (circa 1,5 ha) zit een tijdelijke beperking voor de teelt van aardappelen i.v.m. wratziekte.

Vraagprijs: € 52.500,- per hectare kosten koper.

Aanvaarding: In overleg

Download hier de brochure: Brochure Giethoorn 2019