Perceel landbouwgrond Groene Steeg te Hasselt

Verkocht

01 september 2019

Perceel landbouwgrond met een oppervlakte van 9,5414 hectare ontsloten via de Groene Steeg te Hasselt.  Het betreft veengrond met een kleidek (bron: www.bodemdata.nl). Het perceel is in gebruik als grasland.

Kadastraal bekend  :          

Gemeente Hasselt, sectie G, nummer groot ca. 09.54.14 ha

Bestemming              :           Conform het “Bestemmingsplan Buitengebied Hasselt” is de bestemming:  “Agrarische Bedrijfsdoeleinden”.

Waterschapslasten  :           € 73,35 per hectare (tarief 2019 Drents Overijsselse Delta)

Herinrichting             :          Er rust nog een voorwaardelijke nabetalingsverplichting op het perceel tot 3 mei 2024 van € 7,00 per centiare indien er voor die datum een onherroepelijk bestemmingsplan wordt vastgesteld voor woningbouw cum annexis en/of bedrijventerrein cum annexis.

Nabetalingsclausule:         Indien in de toekomst de bestemming van de percelen wijzigt naar een woningbouw- of een bedrijfsbestemming wil verkoper of diens rechtsopvolger het recht behouden de onderhavige percelen terug te kunnen kopen. Om deze reden wordt er bij de verkoop van de percelen een terugkoopoptierecht opgenomen.

Mandeligheid           :            Het perceel is ontsloten via een nieuw aan te leggen gezamenlijke toegangsweg welke aansluit op de Groene Steeg. De aanlegkosten van dit pad zijn voor rekening van de andere mandelige eigenaren. Dit pad is als mandeligheid ingeschreven in het kadaster (een aandeel van 414/1000). De overige mandelige eigenaren zijn eigenaar van de percelen kadastraal bekend gemeente Hasselt, sectie G nummers 1232 en 1233.

Vraagprijs                 :           Op aanvraag

Aanvaarding            :           In overleg